Lågstadiets läsning 3 B, Luffe

Författare
(Text: Henry Nilsson, Betty Orr-Nilsson bilder: Edit Lindén)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberLäromedel 1969 Sverige, Lund 47 sidor. : ill.