Lågstadiets läsning 5, Så går det till

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberLäromedel 1965 Sverige, Lund 46 sidor.
Liber 1962 Sverige, Stockholm 46 sidor. : ill