Långa Kalle - Stjernan slocknar : tvenne skizzer

Författare
Jon Olof Åberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gustafsson, Nya tryckeri-ab 1881 Sverige, Stockholm, Stockholm 24 sidor.
Gustafsson 1881 Sverige, Stockholm 24 sidor.