Långtidssjukas ekonomiska situation under 1993 - en typfamiljsstudie

Författare
Magnus Berndtsson
(Magnus Berndtsson, Maria Nordin)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förvaltningshögsk., Göteborgs univ. 1994 Seychellerna, Göteborg 32 sidor.