Långvårdspatienters möjligheter till eget boende - en pilotstudie i Gävle, Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner, Gävleborgs län

Författare
Karin Paulsson
(Karin Paulsson, Steffie Brynhildsen)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Socialstyr. 1982 Sverige, Stockholm 84 sidor.