Låt den rätte komma in - hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdavtalet samt vårdgarantin och Kömiljarden?

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Myndigheten för vårdanalys 2014 Sverige, Stockholm 270 sidor. 978-91-87213-25-0