"Låt oss tala om döden", Studiecirkelhandledning

Författare
Bengt-Göran Ribberfalk
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Folksam, Fonus 1987 Sverige, Stockholm 15 sidor. 30 cm 91-7044-077-8
Folksam, Fonus, Bohusläningen 1986 Sverige, Stockholm, Uddevalla 88 sidor. ill. 25 cm