Låt romanen komma in - Transformativt lärande i gymnasieskolans litteraturundervisning

Författare
Björn Bradling
(Björn Bradling.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jönköping University, School of Education and Communication 2020 Sverige, Jönköping 174 sidor 978-91-88339-33-1
Jönköping University, School of Education and Communication 2020 Sverige, Jönköping 174 978-91-88339-34-8