Lærebog i Perspektiv - Med et Anhang om skraa og axonometriske Projektioner og om Farver

Författare
Anton Mathias Berg
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
1872 , Chra ill.