Lærebog i den danske Litteraturs Historie med Hovedpunkten af det övrige Nordens

Författare
Karl Mortensen
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nordiske 1902 Danmark, København 320, XVIII sidor.