Lærebog i stereometri

Författare
Cato Maximilian Guldberg
(Af C.M. Guldberg.)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Steensballe 1893 Norge, Christiania 56 sid. fig.
Steensballe 1883 Norge, Christiania 54 sidor. : ill.
P.F. Steensballe 1868 Norge, Christiania 48 sidor.: ill.; 20 cm.