Léon Gambetta och personlighetens betydelse i politiken

Författare
Anton Nyström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förf. 1883 Sverige, Stockholm 41 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan