Lön, pris och profit

Författare
Karl Marx
(Karl Marx.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Revolution, Revolution 2019 Sverige, Göteborg, Göteborg 55 sidor
Marxists Internet Archive, Svenska arkivet 2004 Sverige 44 sidor.
Fram, Västan 1982 Sverige, Göteborg, Göteborg 80 sidor. 19 cm
Danelius 1973? Sverige, Göteborg 79 sidor.
Arbetarkultur, AB Västermalm 1971 Sverige, Stockholm, Stockholm 83 sidor.
Utg., Proletr. 1969 Sverige, Göteborg, Göteborg 79 sidor.
1969 Sverige, Stockholm 79 sidor.
Arbetarkultur, Plantr. 1968 Sverige, Stockholm, Stockholm 84 sidor.
1948 Sverige, Stockholm 84 sidor.
Arbetarkultur 1941 Sverige, Stockholm (1), 79, (1) sidor
Fram 1928 Sverige, Stockholm 102 sidor.
Fram 1927 Sverige, Stockholm 101 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan