Lön tid och makt - måldokument för Lärarförbundet

Författare
Lärarförbundet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarförb. 1999 Sverige, Stockholm 32 sidor.
Lärarförb. 1998 Sverige, Stockholm 24 sidor. 30 cm