Löntagarägda företag

Författare
Peter Andersson
(Peter Andersson, Torsten Nilsson, Henry Pettersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1981 Sverige 113 sidor.