Lövskogar i Älvsborgs län - en sammanställning

Författare
Thomas Appelqvist
(Thomas Appelqvist, Ola Bengtsson, Leif Andersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyr. i Älvsborgs län 1995 Sverige, Vänersborg 175 sidor. + 3 kartor i pärmfickan
Länsstyr.i Älvsborgs län 1990 Sverige, Vänersborg 75 sidor.
Länsstyr. i Älvsborgs län 1990 Sverige, Vänersborg D. 1-2 (ca 250; ca 250 sidor.)
Länsstyr. 1987 Sverige, Vänersborg 82 sidor. o. uppslag