Lövskogsinventering Borås kommun - inventering 1985 med komplettering 1988-89 : regionalt planeringsunderlag

Författare
(Thomas Appelqvist ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyr. i Älvsborgs län 1990 Sverige, Vänersborg D. 1-2 (ca 250; ca 250 sidor.)