Lönsam persontrafik på järnväg - analyser för Järnvägsutredningen

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens institut för kommunikationsanalys 2003 Sverige, Stockholm 59 sidor. diagr., tab.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan