Lönsamhetsbedömning vid standardisering - exempel och synpunkter på lönsamhetsbedömning av standardiseringsprojekt

Författare
(Christer Berg ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Affärstr. 1975 Sverige, Stockholm, Norrtälje 38 sidor. tab. 21 cm