Läsning för nykterhetens wänner och dem som äga böjelse att blifva det

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1831 Sverige, Jönköping, hos Direct. J. P. Lundström. 1831 16 sidor. 8:o