LIBRIS - BUMS - jämförelse av formaten

Författare
Anders Noaksson
(Anders Noaksson & Ingrid Sjöberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bibliotekshögsk. cop. 1979 Sverige, Borås 147 sidor. (var. pag.) 30 cm