LSS – målsättningen som försvann - om hur kommunerna, Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna tolkar och tillämpar Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Författare
Lennart Erlandsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Akademikerförbundet SSR & Handikappförbundet HSO 2014 Sverige, Stockholm 40