La Suède construit - To build in Sweden = Bygga i Sverige

Författare
Göran Hellsten
(Göran Hellsten.)
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1965 Sverige, Stockholm 19 sidor.