La commère

Författare
Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux
(Marivaux)
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1966 Frankrike, Paris 116 sidor.