La dispute et la grâce - essai sur la rédemption d'Abélard

Författare
Raymond Oursel
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1959 Frankrike, Paris 94 sidor.