La légende de Zoroastre selon les textes pehlevis

Författare
(Éd. par Marijan Molé.)
Genre
theses
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1967 Frankrike, Paris 323 sidor.