La veille de noël - poème

Originaltitel
Julkvällen
Författare
Johan Ludvig Runeberg
(Trad. du suèdois par J. J. Guinchard)
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1877 Sverige, Stockholm 40 sidor.