Labor and rainfed agriculture in West Asia and North Africa

Författare
(Edited by Dennis Tully)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kluwer Academic Publishers cop. 1990 Nederländerna, Dordrecht, Boston ix, 299 sidor. : ill., maps 25 cm. 0-7923-0687-2, 0-7923-0688-0