Laborationer i hållfasthetslära

Författare
Jan Hult
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
inst. 1954 Sverige, Stockholm (4) sidor.,(11)s.,7,6,7 sidor. : Ill