Laborationer i hållfasthetslära

Författare
Per-Olov Eriksson
(Per-Olov Eriksson & Hjalmar Johansson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1962 Sverige, Stockholm [39] sidor. : ill.