Laboratorieförsök med angrepp på trädplantor av åkersork, Microtus agrestis (L.) och skogssork, Clethrionomys glareolus (Schreb.) - Damage to forest seedlings caused by the voles Microtus agrestis (L.) and Clethrionomys glareolus (Schreb.) under laboratory conditions

Författare
Tor-Björn Larsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1975 Sverige, Stockholm 36 sidor. : ill.