Lagans avrinningsområde - naturvärdesbedömning av vattendrag i Jönköpings län 2005

Författare
Maria Carlsson
(Maria Carlsson och Yvonne Liliegren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen 2005 Sverige, Jönköping 162 sidor. + 1 vikt karta