Lagen om riksdagsmannaval och Lagen om val av elektorer för valet av republikens president

Författare
Finland
Genre
Lagstiftning
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens publikationsbyrå 1977 Finland, Helsingfors 44 sidor. 21 cm