Lager, ale, porter och andra ölsorter

Författare
Urban Laurin
(Urban Laurin foto: Kent Jardhammar.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ica 2004 Sverige, Västerås, Italien 208 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 28 cm