Laiduntaminen ja laitumen hyväksikäyttö - seminaari 22.8.1997, Kotieläintieteen laitos, Helsingin yliopisto, Helsinki

Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Suomen nurmiyhdistys 1997 Finland, Jokioinen 59 sidor. : ill. 30 cm