Land capability, recreational land-use and conservation strategies in a sensitive mountain environment - a method studie from the Kiruna Mountains, Sweden = Markkänslighet, turism, rekreation och planeringsstrategier i ett känsligt fjällområde : en metodstudie i Kirunafjällen

Författare
Lennart Bäck
(L. Bäck, M. Josefsson, L. Strömquist)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ. 1989 Sverige, Uppsala vi, 68 sidor. : ill., tab. + 4 kartor 91-506-0771-5