Land skall med lag byggas - II : nio rättshistoriska uppsatser

Författare
Kjell Å. Modéer
(Kjell Å. Modéer.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Juridiska fören., Studentlitt. (distr., Studentlitt. 1984 Sverige, Lund, Lund 217 sidor. ill. 23 cm
Juridiska fören., Studentlitt. (distr., Studentlitt. 1980 Sverige, Lund, Lund 159 sidor. ill. 22 cm