Landsflykt - skådespel i tre akter med författarens egna anteckningar

Originaltitel
Exiles Svenska
Författare
James Joyce
(James Joyce förord av Padraic Colum efterskrift av Jonas Ellerström översättning: Olov Jonason.)
Genre
Bok, Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ellerström, Grahn 1995 Sverige, Lund, Lund 208 sidor. 21 cm
Radioteatern 1950 Sverige, Stockholm [1], 72 sidor. (lösblad)