Landskap med torn - arbeten 1983-93

Författare
Ola Billgren
(Ola Billgren foto: Ola Billgren ....)
Genre
Katalog
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Östergötlands länsmuseum, Ekblad 1994 Sverige, Linköping, Västervik 31 sidor. färgill. 24 cm