Landskap utan gräns - Inge Schiöler

Författare
Inge Schiöler
(Katalogredaktör: Isak Nilson text: Lars Lerin.)
Genre
Utställningskataloger
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liljevalchs, TMG 2022 Sverige, Stockholm, Stockholm 92 sidor illustrationer 978-91-86011-61-1