Landskapen i Sverige

Författare
Mattias Danielsson
(Mattias Danielsson teckningar: Sonja Reuterskiöld.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Bok, Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur & kultur, Fälth & Hässler 2009 Sverige, Stockholm, Värnamo 64 sidor. ill. 30 cm 978-91-27-41251-4