Landsvägens riddare - berättelsen om Volvo-chaufförernas bilar och vardag förr och nu

Författare
Christer Olsson
(Christer Olsson foto: Roland Brinkberg ..)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Verlaugshaus Norden, Norden distributör cop. 1990 Schweiz, St. Gallen, Malmö, Schweiz 192 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 31 cm