Language change and variation

Författare
(Edited by Ralph W. Fasold and Deborah Schiffrin)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Benjamins 1989 Nederländerna, Amsterdam 451 sidor. : ill., diagr., kartor, tab. 90-272-3546-5