Lantbruksmötet 1930 - katalog över mötets utställningar

Författare
Allmänna svenska lantbruksmötet Stockholm 1930
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1930 Sverige, Stockholm 523 sidor., vikt karta
1929 Sverige, Stockholm [2] sidor.