Laponia - world heritage area

Originaltitel
Laponia Engelska
Författare
Jessica Lindström Battle
(Editor and text: Jessica Lindström Battle translation: Tom Rutschman.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Ågrens 2001 Sverige, Luleå, Örnsköldsvik 94 sidor. färgill., kart. 17 cm