Lapplandsforskaren O. P. Pettersson - en bild ur de svenska bygdeundersökningarnas historia

Författare
Herman Geijer
(Herman Geijer och Sven Liljeblad.)
Genre
Biografier
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Föreningen för svensk kulturhistoria 1935 Sverige, Stockholm [21]-33 sidor.