Lars Ahlin - studier i sex romaner

Författare
Erik A. Nielsen
(Erik A. Nielsen övers. av Jan Gehlin.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Bonnier 1968 Sverige, Stockholm, Stockholm 243 sidor.