Lars Ahlin - annoterad förteckning över Lars Ahlins verk samt en bibliografi över åren 1943-1979

Författare
Håkan Grissler
(Håkan Grissler, Ulla Wikberg)
Genre
Bibliografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bibliotekshögsk. 1979 Sverige, Borås 50 sidor. 30 cm