Lars Levi Læstadius - en nykterhetskämpe i höga Norden

Författare
Elisabeth Curtelius
(Elisabeth Curtelius.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindblad 1914 Sverige, Uppsala 82 sidor. ill.