Lars Lewi Laestadii kyrko-postilla - Öfvers. från finskan af J.F.Hellman

Författare
Lars Levi Læstadius
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1897-1901 Finland, Tammerfors